Un cop enviat el formulari, ens posarem en contacte amb vosté pel lliurament del carnet i signatura.

 

El Centre Parroquial compleix amb el que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal. Li informem que, mitjançant aquest formulari, les seves dades quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers per a les activitats de l'associació i que en cap cas seran empleats per qualsevol altre finalitat o cedits a tercers. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets de rectificació i cancel·lació de les seves dades de caràcter personal, enviant un escrit a l’Associació Centre Parroquial (plaça Marcer, 7 o cparroquial@centreparroquial.com).