Secció Teatre

Grup Bell-Lloc | Jove Bell-Lloc | Junior Bell-Lloc | Xiroi - Esplai de Teatre

Desde la fundació de la entitat el 1924, i sobretot quan el Centre Parroquial va disposar d'un escenari apte per a les representacions teatrals, ha existit un grup de teatre que ha anat funcionant bastant regularment, només trencat pels esporàdics parèntesis d'activitats que al llarg del temps l'entitat ha sofert.

 

Actualment el grup de teatre té un nom propi, Grup de teatre Bell-Lloc del Centre Parroquial, sota la direcció de Joan Rosquellas. És el nom en que es va batejar el grup arran de l'estrena de l'obra "Catalans a la Romana" escrita i dirigida pel mateix director del grup l'any 1998.

 

El 2003 una nova secció anomenada Grup Jove Bell-Lloc formada per joves fins a 20 anys es van donar a conèixer en la representació de teatre de "La por del dimoni" de Joan Rosquellas, estrenada per la Festa Major de Sant Pere. Més tard, el 2005, va nèixer el Grup Xiroi - Esplai de Teatre, un grup creat arrel de la reorganització del Grup d'esplai en un taller de teatre i lleure.

 

Actualment, el Grup Jove Bell-Lloc compren edats a partir dels 17 anys fins els 30 anys donat que el 2016 es va crear el Grup Junior Bell-Lloc per fer donar continuïtat als majors de 12 anys que provenen del 2on grup de l'esplai i fer de pont amb el grup Jove, conformant d'aquesta manera un gran teixit teatral de 4 grups. 

Estrenes teatrals des de 1998

1998

Catalans a la Romana grup Bell Lloc

1999

Crim Qua-li-fi-cat grup Bell Lloc

Embolics a l'ambaixada grup Bell Lloc

2000

Restrospectiva de Rosa von Bass grup Bell Lloc

Assaig general grup Bell Lloc

La nit de Lloro grup Bell Lloc

2001

Parany per a ratolins grup Bell Lloc

Vosté serà meva grup Bell Lloc

2002

El Café de la Marina grup Bell Lloc

Temps era temps grup Bell Lloc

2003

Naufrags grup Bell Lloc

Rumors grup Bell Lloc

La por del dimonigrup Jove Bell Lloc

2004

Tirant lo tirant grup Bell Lloc

Agència d'Informes Comercialgrup Jove Bell Lloc

Corazón, corazón grup Bell Lloc

 

2005

La Princesa Embruixada - grup Xiroi

Gente Biengrup Jove Bell Lloc

Tres i no res grup Bell Lloc

2006

Un Bosc de Contes - grup Xiroi 

T'estimo Mort Meu grup Bell Lloc

El Café de l'Havanera grup Bell Lloc

2007

Crim Qua-li-fi-cat grup Bell Lloc

2008

Catacrac grup Bell Lloc

El drac i la princesa - grup Xiroi

2009

El Moliére Imaginari - grup Jove Bell Lloc

Això no és vida grup Bell Lloc

Tutti Frutti grup Bell Lloc

2010 

Miles Gloriosus - grup Jove Bell Lloc

Les Rialles perdudes del Princep - grup Jove Bell Lloc

Histories de Monstres - grup Xiroi

L'Hostal de la Glòria grup Bell Lloc

2011

El misteri del Museu - grup Jove Bell Lloc

Histories de Monstres - grup Xiroi 

Diner Negre grup Bell Lloc

2012

Un bosc de Contes - grup Xiroi

La Visita de la Vella Dama grup Bell Lloc

2013

Catalans a la Romana grup Bell Lloc

La Guerra del Palou - grup Xiroi 

2014

Embolics a l'ambaixada grup Bell Lloc

La Princesa Embruixada - grup Xiroi 

2015

Arsenic i Puntes de Coixí grup Bell Lloc

El Planeta B/N - grup Xiroi 

2016

Piset de solteres - grup Jove Bell Lloc

Historia de Monstres | La Rateta presumida - grup Xiroi

El Metge i el Malalt grup Bell Lloc

2017

Her, Mistr & Monsier grup Bell Lloc

La Nit del Lloro - grup Jove Bell-Lloc

Els Musics de Bremen | El Petit Princep - Grup Xiroi

Romeu i Julieta - Grup Junior Bell-Lloc

Els Cacics grup Bell Lloc

2018

Del Pont Estant grup Bell Lloc

El Patufet | El Misteriós cas de Vilabella - Grup Xiroi

Joc de Miralls - Grup Junior Bell-Lloc

2019
En Línia - grup Jove Bell-Lloc
Les 3 bessones de viatge pels contes - grup Xiroi
El Misteri del Museugrup Junior Bell-Lloc
Desitjos grup Bell Lloc
Taxi - grup Jove Bell-Lloc
2021

 - grup Xiroi
2022
7 Anys grup Bell Lloc